[Review of: Dirk Van Miert (2011) The Kaleidoscopic Scholarship of Hadrianus Junius (1511–1575): Northern Humanism at the Dawn of the Dutch Golden Age; Dirk Van Miert (2011) Hadrianus Junius (1511–1575): Een humanist uit Hoorn]

T.B. Deneire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)205-207
TijdschriftRenaissance Quarterly
Volume65
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit