[Review of: D.J. Henstra (2000) The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c.600-c.1500)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)94-96
TijdschriftNEHA-bulletin
Volume16
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit