[Review of: Dmytro Doroschenko (1994), Die Ukraine und Deutschland. Neun Jahrhunderte Deutsch-Ukrainischer Beziehungen]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)271–272
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Ukrainian Studies
Volume21
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit