[Review of: D.N. Parsons (1999) Recasting the Runes. The Reform of the Anglo-Saxon Futhorc]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

121 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)202-206
TijdschriftAmsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik
Volume54
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit