[Review of: D.S. Lev. (2011) No concessions: the life of Yap Thiam Hien, Indonesian human rights lawyer]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

393 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)538-539
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume168
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit