[Review of: Dwyer and Ryan (2012) Theatres of Violence: Massacres, Mass Killing and Atrocity throughout History]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)319-321
TijdschriftEuropean History Quarterly
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit