[Review of: E. Borris (2010) Intimate Labors: Cultures, Technologies, and the Politics of Care]

M. de Regt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)539-542
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume56
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit