[Review of: E. Hoekstra (1997) Vervoegde voegwoorden. Lezingen tijden het Dialectsymposium 1994]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)58-60
TijdschriftIt Beaken
Volume61
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit