[Review of: E. Jones (2011) Wives, Slaves and Concubines: A History of the Female Underclass in Dutch Asia]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)881-883
TijdschriftSouth East Asia Research
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit