[Review of: E. Thomas Ewing (2002) The teachers of stalinism, policy, practice and power in soviet schools]

J.W. Stutje

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftPaedagogica Historica
Volume40
Nummer van het tijdschrift5/6
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit