[Review of: . Early Christian remains of Inner Mongolia; Discovery, reconstruction and appropriation]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftAsian Studies Review
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit