[Review of: 'Economie en staat': recensie van I.J.A. Nijenhuis, Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese verlichting (Amsterdam 1992)]

Angelie Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)36-37
Aantal pagina's2
TijdschriftKleio
Volume34
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit