Review of: Elisabeth Paling Funk and Martha Dickinson Shattuck (eds.), A Beautiful and Fruitful Place; Selected Rensselaerswijck Papers. Volume 2 (Albany, NY, 2011)

Kees-Jan Waterman, MA

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)40-41
TijdschriftDe Halve Maen: magazine of the Dutch colonial period in America
Volume85
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit