[Review of] Elizabeth Hallam (ed.), Designing Bodies. Models of Human Anatomy from Wax to Plastic. (London: Royal College of Surgeons, 2015).

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)872-873
Aantal pagina's2
TijdschriftSocial History of Medicine
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 aug. 2016

Citeer dit