[Review of: Elsa Strietman en Peter Happé (eds.). Urban theatre in the Low Countries, 1400-1625]

H. Brinkman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)92-94
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume125
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit