Review of Eric Schatzberg, Technology: Critical History of a Concept (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2018)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftAmbix
DOI's
StatusGepubliceerd - 09 sep. 2019

Citeer dit