Review of Eva-Lotta E. Hedman, ed. [Review of: E.L.E. Hedman (2008) Conflict, Violence, and Displacement in Indonesia]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)108-110
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume167
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit