[Review of: Evelyne Van Den Neste (1996) Tournois, joutes, pas d'armes dans les villes en Flandre à la fin du moyen-âge (1300-1486)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)370-372
TijdschriftFrancia: Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte
Volume25/1
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit