[Review of:] F. de Kruijf en S. van der Velden, Pensioenmiljoenen: de strijd om het pensioengeld (Zwolle 2015)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11
Aantal pagina's1
TijdschriftKroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - nov. 2015

Citeer dit