[Review of: F. Reid (2010) Broken men; Shell shock, treatment and recovery in Britain 1914-30]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

209 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)267-268
TijdschriftMedicine, Conflict and Survival
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit