Review of: Fabian Link (2014), Burgen und Burgenforschung im Nationalsozialismus. Wissenschaft und Weltanschauung 1933-1945

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)621-623
TijdschriftZeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
VolumeBd. 67 (2018)
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - sep. 2018

Citeer dit