Review of: Fehr (2003), Germanen und Romanen im Merowingerreich. Frühgeschichtliche Archäologie zwischen Wissenschaft und Zeitgeschichte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Duits
TijdschriftRundbrief - Arbeitsgemeinschaft Theorie in der Archäologie
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit