[Review of] Fenneke Sysling, De Onmeetbare Mens. Schedels, ras, en wetenschapsgeschiedenis in Nederlands-Indië. (Nijmegen: Vantilt, 2015)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)233-235
Aantal pagina's3
TijdschriftStudium (Rotterdam, Netherlands)
Volume8
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2016

Citeer dit