[Review of: . Fidel & Che, een revolutionaire vriendschap]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftInternationale Spectator
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit