Review of: Floud Roderick, Fogel Robert W., Harris Bernard. (2011). The Changing Body. Health, Nutrition, and Human Development in the Western World since 1700. [New Approaches to Economic and Social History]

H. de Beer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)535-537
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume56
Nummer van het tijdschrift03
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 nov. 2011

Citeer dit