Review of Frances L. Ramos, Identity, Ritual, and Power in Colonial Puebla

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

108 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)114
Aantal pagina's115
TijdschriftHispanic American Historical Review
Volume94
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - feb 2014

Citeer dit