[Review of: Franco Moretti. (2013) Distant Reading]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

639 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftLLC: the journal of digital scholarship in the humanities
Volumeonline
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit