[Review of: Frank Grelka (2005), Die ukrainische Nationalbewegung unter deutscher Besatzungsherrschaft 1918 und 1941/42]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)391–393
Aantal pagina's3
TijdschriftHarvard Ukrainian Studies
Volume27
Nummer van het tijdschrift1-4
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit