[Review of: Frisians and Their North Sea Neighbours from the Fifth Century to the Viking Age. Edited by John Hines and Nelleke IJssennager (Woodbridge: Boydell Press, 2017]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)323-325
TijdschriftEarly Medieval Europe
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit