[Review of] Fumihiko Kobayashi: Japanese Animal-Wife Tales

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)79-80
Aantal pagina's2
TijdschriftVolkskunde
Volume117
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit