Review of G. Austin and K. Sugihara (eds). Labour-Intensive Industrialization in Global History (Routledge Explorations in Economic History, no. 59.) (New York: Routledge, 2013). Pp. xiii, 310.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12
TijdschriftAmerican Historical Review
Volume120
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit