Review of G. de Schutter, B. van den Berg, T. Goeman and T. de Jong [Review of: Georges de Schutter (2005) Morphological Atlas of Dutch Dialects (MAND). 'Kaarten' (maps, 94 pages) and 'Commentaar' (77 pages)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)62-67
TijdschriftIt Beaken
Volume69
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit