Review of G. Reershemius [Review of: Gertrud Reershemius (2004) Niederdeutsch in Ostfriesland. Zwischen Sprachkontakt, Sprachveränderung und Sprachwechsel]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

118 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)236-242
TijdschriftIt Beaken
Volume67
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit