[Review of: G. Termorshuizen, Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers, 1744-1905 (Amsterdam/Leiden 2001)]

Angelie Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)81-83
Aantal pagina's3
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume118
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit