[Review of] G. Verhoeven, Anders reizen? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600-1750)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)291-292
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume123
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit