[Review of: G. Wade. Anthony Reid and the study of the Southeast Asian past]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

118 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)569-570
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume168
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit