[Review of: . Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-2002. De Vrije Fries 82]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)300-304
TijdschriftIt Beaken
Volume66
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit