[Review of: George Y. Shevelov (1989), The Ukrainian Language in the First Half of the Twentieth Century: Its State and Status]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)722-722
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume103
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit