Review of: Georges Declercq (2007), Early Medieval Palimpsests.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)397-400
TijdschriftNetworks and Neighbours
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit