[Review of: Georgi M. Derluguain (2005) The Bourdieu's Secret Admirer in the Caucasus. A World-System Biography]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)140-143
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume53
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit