[Review of] Gerard van Gurp. Reformatie in Brabant: Protestanten en katholieken in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1523–1634.

J. Roelevink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

161 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1030-1032
Aantal pagina's3
TijdschriftRenaissance Quarterly
Volume67
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2015

Citeer dit