[Review of: Giovanna Murano (2005) Opere diffuse per exemplar et pecia]

O. Weijers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)291-293
TijdschriftScriptorium
VolumeLX
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit