[Review of: G.N.M. Vis (1997) In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en de geschiedschrijving van het klooster Egmond]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

106 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)100-102
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume10
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit