[Review of: G.R. Berridge (2007) Gerald Fitzmaurice (1865-1939). Chief Dragoman of the British Embassy in Constantinople]

E.J. Zürcher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)165-168
TijdschriftIJTS: International Journal of Turkish Studies
Volume15
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit