Review of: Gregory Curtis (2005) Disarmed. The story of the Venus de Milo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTrouw
StatusGepubliceerd - 06 nov. 2004

Citeer dit