Review of 'Guy Debord: un art de la guerre' (Paris, 2013)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)134-136
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume59
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit