[Review of: H. Bloemhoff (1991) Fonologie en morfologie van het Stellingwerfs: een toetsing van de natuurlijke generatiebe fonologie.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)205-207
TijdschriftIt Beaken
Volume53
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit