[Review of: H. Cazes (2010) Bonaventura Vulcanius, Works and Networks, Bruges 1538 - Leiden 1614]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-191
TijdschriftRenaissance Quarterly
Volume65
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit