[Review of: H Nabben (2011) Lichter dan lucht, los van de aarde. Geschiedenis van de ballon- en luchtscheepvaart in Nederland]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)98-99
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit