[Review of: H.A. Diederiks (1991) Misdaad, zoen en straf. Aspekten van de mid- deleeuwse strafrechtsgeschiedenis in de Nederlanden]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)90-91
TijdschriftTijdschrift voor sociale geschiedenis
Volume18/1
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit